Tuesday, October 6, 2009

Blog untuk pendidikanMASAKINI blog adalah satu perkara yang lumrah. Bagi guru-guru juga, mempunyai sebuah blog sudah semacam satu perkara yang baik dan perlu. Ini kerana melalui blog guru, pelbagai teknik P&P berasaskan internet boleh dilakukan.
Bagi membangunkan blog, terdapat dua perkhidmatan blog pendidikan yang sesuai untuk guru-guru dan pelajar, iaitu:
1. edublogs.org

2. www.21classes.com


Kedua-dua blog ini adalah percuma. Kedua-duanya sesuai untuk guru dan pelajar.

No comments:

Post a Comment